Inmiddels is de workshop Sanger Data Analyse geweest en bij deze een kort verslag.

 

Op 7 Juni zat in Utrecht een zaal vol mensen met veel ervaring en kennis over sequentieanalyse. De LADG had op die dag een workshop Sangersequentie analysegeorganiseerd zodat tipsen tricks tussen de deelnemers konden worden uitgewisseld.

Eerder in het jaar werd door enkele centra aangegeven dat er behoefte bestond om eens van andere te horen hoe zij met bepaalde aspecten van de sequentieanalyse omgaan. Na inventarisatie van de wensen bij de overige centra bleek dat bij alle diagnostische centra de behoefte bestond om eens met z'n allen bij elkaar te komen om uitgebreid ervaringen uit te wisselen.

Het eerste deel bestond die dag uit het bespreken van praktische aspecten en beoordeleing van de kwaliteit van sequenties. Hierbij kwamen zaken al bigdye concentratie, bi- of unidirectioneel sequencen en zuiveringsmethoden aan bod. Technische problemen en de mogelijke oplossingen daarvoor werden besproken evenals de beoordeling van de kwaliteit van sequentieresultaten. Opvallend waren soms grote verschillen in de protocollen die door labs worden toegepast en de verschillende stadia van automatisering.

Voor het tweede deel van het programma waren vertegenwoordigers van de in Nederland meest gebruikte softwarepakketten uitgenodigd om vragen te beantwoorden en opmerkingen in ontvangst te nemen. De ruime ervaring en kennis van de 16 deelnemers (twee van elk DNA-diagnostiek lab) leidden tot ieders actieve bijdrage tot zeer inhoudelijke discussies en veel uitwisseling van informatie. De kracht van deze opzet heeft zich inmiddels laten gelden. Veel gebruikers kamp(t)en met dezelfde problemen of beperkingen van de analysepakketten. Door ze in het bijzijn van de tegenwoordiger 'massaal' te uiten heeft dat nu al geresulteerd in aanpassingen van en toevoegingen aan de software.

De LADG kijkt terug op een zeer geslaagde dag door ieders openheid en zijn of haar bijdrage aan de discussies. Nu de deelnemers elkaar persoonlijk hebben ontmoet en email adressen zijn uitgewisseld is de weg open om elkaar direct te benaderen met vragen.