Privacy verklaring

Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek, gelieerd aan de VKGL, p.a. Geert Grooteplein zuid 10, 6525 GA Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.ladgenoomdiagnostiek.nl, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam 020-5665536. Michel Berens is de Functionaris Gegevensbescherming van Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek Hij is te bereiken via m.l.berens@amsterdamumc.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • – Voor- en achternaam
  • – Werkplek
  • – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van vakgerichte informatie, nieuwsbrief, aanmeldingen voor de Landelijke AnalistenDag Genoom Diagnostiek

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.l.berens@amsterdamumc.nl  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met m.l.berens@amsterdamumc.nl