LADGD Workshops

Ideeën voor een workshop?

De workshops zijn bij de LADGD de laatste jaren wat ondergesneeuwd geraakt. Dit kwam de laatste jaren door de coronamaatregelen, maar ook door gebrek aan input vanuit het lab. Mocht je dus een onderwerp hebben, waarbij je graag wil weten hoe de andere academische centra hiermee omgaan, laat het ons dan vooral weten. Wellicht kunnen wij een workshop voor jullie organiseren om zo de kennis bij alle academische centra weer te vergroten. Heb je een idee, laat dit dan aan jouw LADGD’er weten.

Overzicht workshops 2008-2020

de LADGD commissie  is het uitwisselen van kennis en ervaring binnen analisten van dezelfde vakgroep.  Sinds 2008 worden om deze reden losse workshops georganiseerd door en voor analisten.  De onderwerpen van deze workshops zijn divers en worden gekozen op grond van aangegeven behoeftes vanuit de analisten zelf.  Aan de hand van het onderwerp en mogelijke ruimte wordt een bijpassende locatie (genetisch centrum) gezocht.

Hier een overzicht van de workshops sinds 2008:

Jun 2008   MLPA in prenatale setting             (Locatie Nijmegen)
Nov 2008   Inwerken analisten / kwaliteit       (locatie Amsterdam)
Mei 2009  Tumor FISH                                  (locatie Veldhoven)
Nov 2010  Tumorkweken en nomenclatuur tumorafwijkingen  (locatie Amsterdam)
Overgang van LAD naar LADGD (gezamenlijke analistendag voor Cytogenetische en Moleculaire analisten)    
Jun 2012  Sanger Data Analyse                       (locatie Utrecht)
Okt 2013  MLPA / QF-pcr                               (locatie Rotterdam)
Jan 2014  prenatale array                              (locatie Leiden)

Sept 2014  DNA isolatie                                 (locatie Utrecht)

Hebben jullie dus nog praktische zaken / problemen waarvan je denkt, heeft iedereen dezelfde problemen of hoe is dit in een ander centrum geregeld, schroom niet om je LADGD vertegenwoordiger aan te spreken. Wellicht is het mogelijk om over jouw onderwerp een workshop te organiseren.

Verslag Prenatale Array workshop

Vanuit de LADGD commissie (Landelijke AnalistenDag GenoomDiagnostiek) is er op dinsdag 21 januari 2014 een prenatale array workshop georganiseerd in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden.
Totaal waren er 15 deelnemers afkomstig van de Klinisch Genetische Centra in Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

Het doel van de workshop was het bespreken van de procedure van de prenatale array binnen de diverse centra. Hiervoor werd voorafgaand aan de workshop een vragenformulier verstuurd onder de deelnemers. Zo kon een overzicht gemaakt worden van de verschillen en overeenkomsten binnen de centra. 
De onderwerpen die besproken zijn gingen over het gehele prenatale array traject. Beginnend bij het aanleveren van vruchtwater of vlokken (al dan niet gekweekt), de DNA isolatie, array inzetten, analyse en de rapportage.

Het programma begon met een presentatie vanuit Leiden over de Cytoscan HD array voor de CNV analyse van prenatale samples. Hierin werd de procedure van de prenatale array in Leiden besproken en werden een aantal resultaten getoond. Hierna werden aan de hand van een overzicht de verschillen en overeenkomsten binnen de verschillende centra met elkaar gedeeld en ontstond er een ‘discussie’. Hopelijk zijn hierdoor deelnemers op nieuwe ideeën gebracht.

Het was volgens mij een leerzame workshop mede doordat iedereen enthousiast meedeed. Tevens werd een basis gelegd om ook in de toekomst met elkaar in contact te blijven in geval van vragen over diverse werkwijzen en bij eventuele problemen.  

Lizet Groenewegen (l.groenewegen@lumc.nl)
Laboratorium voor Diagnostische Genoomanalyse (LDGA)
Klinische Genetica, LUMC, Leiden

Tevens wil ik Patrick van Bunderen en Cathy Bosch bedanken voor hun hulp bij het organiseren van deze workshop.

Workshop Sanger Data Analyse

Inmiddels is de workshop Sanger Data Analyse geweest en bij deze een kort verslag.

Op 7 Juni zat in Utrecht een zaal vol mensen met veel ervaring en kennis over sequentieanalyse. De LADG had op die dag een workshop Sangersequentie analysegeorganiseerd zodat tipsen tricks tussen de deelnemers konden worden uitgewisseld.

Eerder in het jaar werd door enkele centra aangegeven dat er behoefte bestond om eens van andere te horen hoe zij met bepaalde aspecten van de sequentieanalyse omgaan. Na inventarisatie van de wensen bij de overige centra bleek dat bij alle diagnostische centra de behoefte bestond om eens met z’n allen bij elkaar te komen om uitgebreid ervaringen uit te wisselen.

Het eerste deel bestond die dag uit het bespreken van praktische aspecten en beoordeleing van de kwaliteit van sequenties. Hierbij kwamen zaken al bigdye concentratie, bi- of unidirectioneel sequencen en zuiveringsmethoden aan bod. Technische problemen en de mogelijke oplossingen daarvoor werden besproken evenals de beoordeling van de kwaliteit van sequentieresultaten. Opvallend waren soms grote verschillen in de protocollen die door labs worden toegepast en de verschillende stadia van automatisering.

Voor het tweede deel van het programma waren vertegenwoordigers van de in Nederland meest gebruikte softwarepakketten uitgenodigd om vragen te beantwoorden en opmerkingen in ontvangst te nemen. De ruime ervaring en kennis van de 16 deelnemers (twee van elk DNA-diagnostiek lab) leidden tot ieders actieve bijdrage tot zeer inhoudelijke discussies en veel uitwisseling van informatie. De kracht van deze opzet heeft zich inmiddels laten gelden. Veel gebruikers kamp(t)en met dezelfde problemen of beperkingen van de analysepakketten. Door ze in het bijzijn van de tegenwoordiger ‘massaal’ te uiten heeft dat nu al geresulteerd in aanpassingen van en toevoegingen aan de software.

De LADG kijkt terug op een zeer geslaagde dag door ieders openheid en zijn of haar bijdrage aan de discussies. Nu de deelnemers elkaar persoonlijk hebben ontmoet en email adressen zijn uitgewisseld is de weg open om elkaar direct te benaderen met vragen.